Prefabrykacja rozdzielni

ul. Sadowa 66
33-100 Tarnów

kom. +48 503 192 944

e-mail: produkcja@elektromeg.pl

W zakresie prefabrykacji rozdzielni oferujemy:

 • prefabrykację rozdzielni wg dostarczonych projektów
 • prefabrykacja rozdzielni wg naszego katalogu wraz z wyposażeniem

Katalog produktów.pdf

Produkt Opis
Obudowy z tworzyw

termoutwardzalnych

 1. OBUDOWA PUSTA typ OPE40x40
 2. OBUDOWA PUSTA typ ZPE40x40
 3. OBUDOWA PUSTA typ OPE40x50
 4. OBUDOWA PUSTA typ ZPE40x50
 5. OBUDOWA PUSTA typ OPE40x60
 6. OBUDOWA PUSTA typ OPE80x50
 7. OBUDOWA PUSTA typ OPE80x60
 8. OBUDOWA PUSTA typ OPE 40×40/P-POŻ.
 9. OBUDOWA P.POŻ PUSTA typ OPE 40×50/P-POŻ.

Katalog produktów.pdf

Rozdzielnice elektryczne nN
 1. Rozłączniki pożarowe
 2. Złącza kablowe
 3. Złącza pomiarowe
 4. Szafy oświetlenia ulicznego
 5. Rozdzielnice budowlane
 6. Fundamenty i kieszenie kablowe

Katalog produktów.pdf

Rozdzielnice napowietrzne nN stacyjne
 1. Krzesła do skrzyń nN [PDF] [DWG]
 2. Rozdzielnica nN stacyjna nasłupowa typu: Sp3/2/32 [PDF] [DWG]
 3. Rozdzielnica nN stacyjna nasłupowa typu: Sp3/2/42 [PDF] [DWG]
 4. Rozdzielnica nN stacyjna nasłupowa typu: Sp3/2/52 [PDF] [DWG]
 5. Rozdzielnica nN stacyjna nasłupowa typu: Sp3/2/62 [PDF] [DWG]
 6. Rozdzielnica nN stacyjna nasłupowa typu: Sp3/2/72 [PDF] [DWG]