Usługi w elektroenergetyce
 • projektowanie instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych,
 • montaż rozdzielnic nN i SN,
 • projektowanie, budowa oraz montaż rozdzielnic budowlanych,
 • montaż linii kablowych i napowietrznych nN i SN,
 • montaż linii OPGW,
 • wykonywanie robót w technologi ppn (prac pod napięciem),
 • wykonywanie sieci izolowanych nN,
 • montaż instalacji elektrycznych przemysłowych i ogólnych,
 • konserwacje sieci elektroenergetycznych,
 • budowa systemów oświetlenia drogowego (drogi gminne,miejskie,ekspresowe,autostrady)
 • budowa sygnalizacji świetlnych (sterowanie ruchem),
 • wycena i kosztorysowanie w powyższym zakresie,
Usługi w telekomunikacji
 • budowa kanalizacji teletechnicznej,
 • montaż linii miedzianych i światłowodowych,
 • konserwacje istniejących sieci,
 • montaż i spawanie włókien światłowodowych,
 • kompleksowe opomiarowanie,
 • montaż telewizji przemysłowej, monitoringu,
 • montaż systemów telekomunikacyjnych,
 • wykonywanie sieci telefonicznych i informatycznych,
 • wycena i kosztorysowanie w powyższym zakresie,
Przewierty sterowane HDD
Oferujemy Państwu wykonanie przewiertów sterowanych HDD

 

Metoda przewiertów sterowanych stosowana jest coraz częściej przy pracach związanych z wykonywaniem przepustów dla różnych instalacji (w ziemi ) np. pod zbiornikami wodnymi, rzekami, drogami, torami kolejowymi. Znajduje obecnie coraz częściej zastosowanie przy układaniu rur dla telekomunikacji, energetyki, gazownictwa, wodociągów, kanalizacji sanitarnej. Redukuje do minimum ingerencję w istniejące środowisko naturalne lub infrastrukturę miejską, przemysłową. Zaletą przewiertów jest uniknięcie niewskazanych ograniczeń ruchu na szlakach komunikacyjnych, brak naruszenia wałów przeciwpowodziowych, brzegów rzek oraz dna podczas przejścia pod ciekami wodnymi. Podczas przewiertu sterowanego do układania rur nie potrzebny jest dostęp do powierzchni, pod którą wykonuje się prace. Często stanowi to jedyną możliwość pokonania występujących przeszkód terenowych. W przypadku wystąpienia przeszkód podziemnych lub terenowych na trasie przewiertu istnieje możliwość ich ominięcia poprzez precyzyjną zmianę kierunku i głębokości.

Prefabrykacja rozdzielni

ul. Sadowa 5
33-100 Tarnów

kom. +48 503 192 944

e-mail: produkcja@elektromeg.pl

W zakresie prefabrykacji rozdzielni oferujemy:

 

 • prefabrykację rozdzielni wg dostarczonych projektów
 • prefabrykacja rozdzielni wg naszego katalogu wraz z wyposażeniem

Katalog produktów.pdf

Wyroby metalowe

ul.Chemiczna 186
33-101 Tarnów

kom. + 48 782 622 001

e-mail: entar@elektromeg.pl

Katalog od 2019

Katalog do 2018

Posiadamy park maszynowy pozwalający na wykonanie usług i produktów z zakresu:

 

Obróbki skrawaniem:

 • toczenie,
 • wytaczanie,
 • frezowanie,
 • wiercenie,
 • gwintowanie

Ślusarsko – spawalnicze:

 • cięcie i wyginanie blachy,
 • wybijanie i wiercenie otworów,
 • spawanie stali: węglowych, nierdzewnych i aluminium.

Oferujemy produkty z naszego katalogu jak również realizujemy zamówienia według dostarczonej dokumentacji.