ELEKTROMEG Sp. z o.o.

ul.Towarowa 11
33-100 Tarnów
NIP: 993-02-99-564

tel. +48 (14) 626 47 25

e-mail: elektromeg@elektromeg.pl

Wyroby Metalowe

ul.Sadowa 66
33-100 Tarnów

kom. + 48 885 334 433

e-mail: entar@elektromeg.pl

Prefabrykacja Rozdzielni

(magazyn słupów)

ul.Sadowa 66
33-100 Tarnów

kom. +48 503 192 944

e-mail: produkcja@elektromeg.pl

Wykonawstwo Sieci

ul.Towarowa 11
33-100 Tarnów

tel. +48 (14) 626 47 25

e-mail: elektromeg@elektromeg.pl

Przewierty Sterowane HDD

Elektrowiert s.c.
33-114 Rzuchowa 288
NIP: 873-32-49-254

kom. +48 782 622 004

e-mail: bartlomiej.budzik@elektrowiert.eu

Przetargi

ul.Towarowa 11
33-100 Tarnów

kom. +48 782 622 004

e-mail: elektromeg@elektromeg.pl

Księgowość / Kadry

ul.Towarowa 11
33-100 Tarnów

tel. +48 (14) 626 47 25 wew. 21

e-mail: b.nowak@elektromeg.pl
e-mail: b.hadas@elektromeg.pl