1

Rura syfonowa RSU-16 typ 303


Opis

Rura syfonowa RSU-16

PRZEZNACZENIE l DANE TECHNICZNE

Rury syfonowe cylindryczne stosowane są do mocowania manometrów przemysłowych i mają na celu łagodzenie skutków gwałtownych zmian mierzonego ciśnienia. Wykonuje się je z rur stalowych,(stal konstrukcyjna, kotłowa, nierdzewna), bez szwu. W grubościach ścianki od 3,6mm. Za zabezpieczenie antykorozyjne odpowiadają farby dostosowane do warunków otoczenia. Ciśnienie użytkowe oraz temperatura pracy zależą od gatunku i grubości rur. Rury syfonowe wykonywane są w kilku wariantach grubości rur, gatunku stali, zabezpieczenia antykorozyjnego oraz połączeń króćców. Podczas składania zamówienia, konieczne jest określenie wariantu wykonania