Zabezpieczony: Rozdzielnica nN stacyjna nasłupowa typu: Sp3/2/32
Zabezpieczony: Rozdzielnica nN stacyjna nasłupowa typu: Sp3/2/32