Zabezpieczone: Rozdzielnica nN stacyjna nasłupowa typu: Sp3/2/32
Zabezpieczone: Rozdzielnica nN stacyjna nasłupowa typu: Sp3/2/32